Основи комп. графіки та Веб-дизайну (18)

Викладач: Миронова Олена Юріївна

e-mail: olena_mironova@yahoo.com

Різноманітність сфер використання інформаційних ресурсів вимагає не лише їх обробки, але й відповідного їх оформлення та подання в естетично прийнятному вигляді. Саме на це спрямована дисципліна «Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну», що поєднує в собі основні поняття дизайну, тобто правильність підбору кольорової гами, оформлення інформаційних блоків та інше, а також основи подання інформації в середовищі мережі Інтернет.

Метою дисципліни «Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну» є набуття здобувачами освіти знань та вмінь роботи з програмами векторної, растрової та тривимірної графіки, використання основних положень створення Web-сайтів мовою HTML, використання скриптів, а також вміння працювати з програмами по створенню Web-сторінок та їх запуску для роботи в мережі Інтернет.

Завдання для самоперевірки!

Шановні учні! Пройдіть будь ласка тестування з  теми “Загальні відомості про дизайн та комп’ютерну графіку” https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5631966

Миронова Олена Юріївна запрошує вас на заплановану конференцію Zoom: Тема: Колірні моделі. Час: 28 січн. 2022 14:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/72504073718?pwd=CgRJYOIx-TT92MvYtHPuNA2uL6XV5v.1

Ідентифікатор конференції: 725 0407 3718
Код доступа: 7VyuQ3

Колірні моделі RGB, CMYK, LAB, HSV

Шановні учні! Пройдіть будь ласка тест з теми “Поняття колірної моделі”. Тест відкритий до 07.02.21, 21-00

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9292665

Миронова Олена Юріївна запрошує вас на заплановану конференцію Zoom: Тема: Растрова графіка. Інтерфейс програми. Час: 04 лют. 2022 14:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/74394670580?pwd=xJkZslookOvcHPpuvSHMg-tA0Ntou1.1

Ідентифікатор конференції: 743 9467 0580
Код доступа: 886A1M

РАСТРОВА ГРАФІКА

Натисніть для вивчення теми

ВЕКТОРНА ГРАФІКА

Натисніть для вивчення теми

ТРИВИМІРНА ГРАФІКА

Натисніть для вивчення теми

АНІМАЦІЯ

Натисніть для вивчення теми

Просмотров: 385