Комп’ютерні мережі (28)

Викладач: Миронова Олена Юріївна

e-mail: olena_mironova@yahoo.com

Предмет «Комп’ютерні мережі»  і передбачає вивчення основ функціонування та побудови локальних та глобальних комп’ютерних мереж, ресурсів мережі Інтернет та засобів роботи з ними. Враховуючи широке розповсюдження комп’ютерних мереж у всіх сферах людської діяльності, значна увага приділяється вивченню принципів встановлення та налаштування мережевого обладнання та підключення комп’ютерної системи до мережі.

Завдання для самоперевірки:

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Еталонна модель OSI”.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4610413

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: “Обладнання комп’ютерних мереж”. Час  Київ.

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Апаратне забезбечення комп’ютерних мереж”. Тест відкритий до 31.01.21.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3944545

Просмотров: 42