Основи інформатики та комп’ютерної техніки (ПМ-1)

Викладач: Миронова Олена Юріївна

e-mail: olena_mironova@yahoo.com

Мета та завдання викладання навчальної дисципліни є опанування знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням, поданням і передаванням. На основі здобутих знань майбутні фахівці мають можливість ефективно використовувати сучасні прикладні програмні продукти у професійній діяльності, а сформовані навички роботи на персональному комп’ютері дадуть змогу самостійно опановувати нові програмні засоби.

І семестр

Блок змістових модулів 1. Апаратні та програмні засоби персональних комп’ютерів

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інформатики

Шановні учні Пм-1 пройдіть тест з Інформатики, тема “Інформатика. Інформаційні системи та технології”. Тест відкритий до 01.12, до 22-00.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6429352

Завдання для самоперевірки:

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 2. Робота в операційній системі Windows

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію : Zoom. Тема: Загальні  характеристики графічного інтерфейсу Windows. Допоміжні програми ОС Windows.

Час: 2 лист. 2021 13:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/72246756498?pwd=VWZNazgwTitTdFhPY3pNMXlVWkx6QT09

Ідентифікатор конференції: 722 4675 6498
Код доступу: xNGV27

1.Windows 10 – Робочий Стіл
Windows 10 – Меню Пуск
Windows 10 – Плитки в меню Пуск
Windows 10 – Універсальні Програми Windows

Шановні учні Пм-1 пройдіть тест з Інформатики, тема “Робота в ОС Windows”. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4278985

Завдання для самоперевірки:

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 3. Використання комп’ютерної техніки

Завдання для самоперевірки:

Блок змістових модулів 2. Мережні технології

Змістовий модуль 4. Робота в одноранговій локальній мережі

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію : Zoom. Тема: Основні поняття про комп’ютерні мережі.

Час: 9 лист. 2021 13:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/73226213468?pwd=NjZDbkQ5YnV4ZU8zNXQvM2ZBM1Rxdz09

Ідентифікатор конференції: 732 2621 3468
Код доступу: v8x2qr

Шановні здобувачі освіти, пройдіть тестування з теми Основні поняття про комп’ютерні мережі

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9621905

Змістовий модуль 5. Використання всесвітньої мережі Internet

Завдання для самоперевірки:

Блок змістових модулів 3. Системи обробки тексту

Змістовий модуль 6. Принципи  роботи в текстовому редакторі Word

Шановні здобувачі освіти пройдіть тестування з теми Головне вікно  MS Word. Основні операції з текстовими документами.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7186665

Word запуск і вікно програми
Word – введення тексту
Збереження документа у Word

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 7. Виконання форматування тексту в текстовому редакторі Word

Word – редагування шрифта
Редагування абзацу у Word’і

Шановні здобувачі освіти долучайтеся до тестування з теми Форматування символів, форматування абзаців в текстовому процесорі Word.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8402737

Завдання для самоперевірки:

ІІ Семестр

 Миронова О.Ю. запрошує вас на конференцію: Zoom.
Тема: “Основи інформатики та комп’ютерна техніка”. 

 
Налаштування параметрів сторінки
Колонтитули у Word
Нумерація сторінок у Word
Виноски у Word
Шановні учні! Пройдіть тестування з “Форматування сторінок”. 
 
 

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Практична робота №3-4 «Форматування текстових документів». 

Змістовий модуль 8. Використання спеціальних можливостей програми Word

Таблиці у Word

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Таблиці у Word”. Тест відкритий

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2130927

Зображення у Word

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Списки у Word. Час:

Створення списків у Word

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Списки у Word”

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5537490

Блок змістових модулів 4. Системи табличного оброблення даних

Змістовий модуль 9. Робота з електронними таблицями в Excel

Excel – Запуск і Вікно Програми
Excel – Аркуш, Стовпець, Рядок, Комірка, Діапазон, Відображення Аркуша
Excel – Навігація по аркуші і швидке внесення даних в Екселі

Завдання для самоперевірки

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Інтерфейс MS Excel”. 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5389226

Excel – Редагування даних і Облаштування таблиці

Змістовий модуль 10. Виконання розрахунків в Excel

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Excel

Час: 4 квітня. 2022 15:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/76622330904?pwd=J0tTENQVQJUXsaHXDZ1j-Y9ZImfidE.1

Ідентифікатор конференції: 766 2233 0904
Код доступа: C7kvY1

Excel – Форматування і Стилі, Умовне Форматування
Excel – Опрацювання Даних з використанням Функцій
Excel – Опрацювання Даних з використанням Функцій та Формул (продовження)
Функції та формули (додаткові і розширені можливості в Excel)

Шановні учні! Пройдіть тестування з теми “Формули та функції в MS Excel”. 

https://vseosvita.ua/test/start/hqv130

Завдання для самоперевірки:

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Практична робота 7-8 “Виконання обчислень та розрахунків в Excel”

Час: 11 квітня. 2022 15:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/71952300257?pwd=acOl_4kaVRoQ_Icg4gDUPAEMaoHvtj.1

Ідентифікатор конференції: 719 5230 0257
Код доступа: aT4iCn

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Побудова діаграм і графіків функцій в середовищі Excel

Час: 23 квітня. 2022 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/78338640858?pwd=OfStetYqLQSyawgZmmTB6W2lW8mXqt.1

Ідентифікатор конференції: 783 3864 0858
Код доступа: EFi5AE

Побудова діаграм і графіків функцій в середовищі Excel

Завдання для самоперевірки:

Змістовий модуль 11. Системи управління базами даних в пакеті Microsoft Office

Миронова О.Ю. запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. Тема: Введення в базу даних.

Час: 30 квітня. 2022 10:00 Київ

https://us04web.zoom.us/j/73841994801?pwd=Nn3UCxneQg1C5qAXLmETqlqO8_Kocu.1

Ідентифікатор конференції: 738 4199 4801
Код доступа: NvxUL7

Що таке База Даних
Для чого потрібні бази даних
Що таке Реляційна База Даних
Як Бази Даних використовують в комп’ютерних системах

Шановні здобувачі освіти, пройдіть тестування з  теми “Введення в базу даних”

https://vseosvita.ua/test/start/rrw771

Просмотров: 338