Соціологія (ПМ-1)

  1. «Соціометрія»
  2. Індивідуально-психологічні властивості особистості. Вікові кризи життя і процес соціалізації особистості Темперамент. Властивості темпераменту.   Проблема типу темпераменту. Темперамент і діяльність. Характер.

                        Опрацювати питання та дати визначення термінам.

soef@ukr.net

Просмотров: 38